Porteerformulier

Porteerformulier

Welkom bij het porteerformulier van Aventel. Wens je bij de overstap naar Aventel bestaande telefoonnummers te behouden? Vul dan onderstaand alle gewenste telefoonnummers in. Alle velden dienen ingevuld te worden. Je kunt de benodigde informatie van een factuur halen of bij je huidige provider opvragen.

Een portering van een telefoonnummer is niet automatisch een opzegging bij je huidige aanbieder. Wij adviseren je de overeenkomst zelf te beëindigen met de huidige aanbieder. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Contractgegevens

Denk eraan om hier de oorspronkelijke gegevens van het contract met het huidige operator in te vullen. Dit kan verschillen van wat er op de rekening staat. Bij twijfel kun je contact opnemen met de huidige operator.

Hieronder vind je een voorbeeld hoe je het formulier dient in te vullen.

Telefoonnummer Type nummer Huidige provider Naam contracttant Huidig aansluitadres Porteerdatum
0231234567 Enkelvoudig KPN Firma Jansen Zijlweg 10 / 2013 HP 01-11-2019
0234040100 10-nummerblok KPN Firma Jansen Zijlweg 10 / 2013 HP 01-11-2019
0235050100 100-nummerblok KPN Firma Jansen Zijlweg 10 / 2013 HP 01-11-2019

Machtiging

CONTRACTANT machtigt bij deze Aventel BV om het hieronder vermelde nummer(blok) per porteringsdatum naar het netwerk van Aventel BV of aangesloten interconnect partners te porteren. CONTRACTANT heeft zich expliciet laten informeren bij de overdragende aanbieder over een eventuele afkoopsom, wanneer de portering leidt tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst met de overdragende aanbieder. Tevens heeft CONTRACTANT uitdrukkelijk ingestemd om deze eventuele afkoopkosten van de overdragende aanbieder te dragen.

Aventel BV streeft ernaar om zich aan de gewenste porteringsdatum te confirmeren, maar benadrukt dat dit een wensdatum is en hier door omstandigheden van afgeweken kan worden. CONTRACTANT accepteert dat aan deze datum geen rechten kunnen worden ontleend.