Aventel SEPA Machtiging

Details machtiging

Naam: Aventel BV
Adres: Rijksstraatweg 371
Postcode: 2025 DB
Woonplaats: Haarlem
Land: Nederland
Incassant ID: NL71ZZZ343522580000

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Aventel BV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Aventel BV.

Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Invullen machtiging