Maandfacturatie Aventel

Aventel stapt over op maandfacturatie

Wij automatiseren en vereenvoudigen steeds meer bedrijfsprocessen. Daarom stappen wij per 1 januari 2019 over op maandfacturatie. Je ontvangt vanaf dat moment elke maand één overzichtelijke factuur voor abonnementen, belkosten en mutaties.

Wat gaan we doen?

Op dit moment ontvang je van ons één kwartaalfactuur vóóraf, en ontvang je maandelijks een factuur achteraf met daarin de variabele belkosten.

Overgangsfase

Begin oktober ontvang je de laatste kwartaalfactuur (voor oktober, november en december).
Begin december ontvang je de laatste belkosten factuur voor de periode november.
Nieuwe situatie

Per januari 2019 ontvang je één maandfactuur (binnen de eerste 10 werkdagen van de nieuwe maand) met daarin:
Abonnementskosten voor die maand (begin januari over de maand januari).
Abonnementmutaties die hebben plaatsgevonden in de voorgaande factuurperiode.
Belkosten over de voorgaande maand (begin januari over de maand december).

Vragen?

Neem contact met ons op via sales@aventel.nl of via 088-8812345